۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

رازهای نهفته در رنگارنگی دنیا

رازهای نهفته در رنگارنگی دنیا

رازهای نهفته در رنگارنگی دنیا

جزئیات

یادداشت

14 شهریور 1401
در پس این دنیای رنگارنگ، رازها و رمزها نهفته است. چه کسی می‌داند در طول یک عمر که بر هر انسانی می‌گذرد؛ در زندگی روزمره‌اش، آدم‌ها، اطرافیان، دوستان و حتی همسر و فرزندانش به چه صورت فکر می‌کنند و با چه نیتی عمل می‌کنند؟ آن‌چه مسلم است این ‌که تنها نیروی درونیِ صاف و صادق آدم‌هاست که نمی‌تواند دروغ بگوید و دروغ بشنود. محک انسان، همان چیزی است که او را از بقیه تمیز می‌دهد، تا بتواند راه راست را از کج تشخیص دهد.
راه و روش زندگی‌ها در این چند دهۀ بعد از انقلاب با گذشته خیلی فرق کرده است. آدم‌ها و خواسته‌های بحق یا ناحق آن‌ها در بعضی موارد با دو، دو تا چهارتای هیچ منطقی جور درنمی‌آید. شاید یک روزی در یک خانوادۀ بزرگ ایرانی پس از یک تصمیم‌گیریِ پر شور و مشورت، آن کسی که حرف آخر را می‌زد، بزرگی بود پر از تجربه و اعتقاد درست، اما در بعضی از سبک‌های زندگی امروزی اگر خواستی برای یک خانوادۀ کوچک کم‌جمعیت تصمیمی بگیری که درست و صحیح باشد شاید نتوانی به‌راحتی به نتیجه مطلوب برسی. پشت این پرده‌های هفت‌رنگ زندگیِ چند روزه، راز و رمز زیادی نهفته.
چقدر خوب بود زندگیِ دهه شصت! همه یک‌رنگ و یکرو بودند و سفره‌ها رنگ و بوی الهی داشت. همه با هم بودند و پشت هم. آن روزها حرفی از بچۀ کم‌تر، زندگی بهتر نبود. کسی دنبال مدرسه غیرانتفاعی و کلاس‌هایی که هرچه بیش‌تر پول بدهی، بیش‌تر می‌فهمی نبود! کوچه و خیابان پر بود از جوان‌های ۲۰سالۀ باغیرت‌ که لنگۀ آن‌ها را هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کردی. جوان‌هایی که دفاع از ناموس و غیرت، یکی از خصوصیات بارزشان بود. سینه‌های‌شان ستبر، لباس‌های‌شان مردانه و چهره‌‌های‌شان قهرمانانه بود و پیوندی خدایی داشتند.
اما امروز چرا شکل‌ها و قیافه‌ها و رفتارها، الگو گرفته از یک فرهنگ تهاجم‌زده است؟! البته نه همه ولی... .

نویسنده: علی حسین پور

مقاله ها مرتبط