۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

بیا شهیدت را بگیر

بیا شهیدت را بگیر

بیا شهیدت را بگیر

جزئیات

بر سجاده اخلاص؛ از زبان پدر روحانی شهید سید زین‌العابدین علوی آقاملکی/ به بهانه ۵ شعبان، سالروز ولادت امام سجاد علیه‌السلام

7 اسفند 1401
یک شب قبل از شهادت پسرم زین‌العابدین در خواب دیدم در فضای بسیار زیبایی هستم. ناگهان نهری از شیر نمایان شد. به من الهام شد که در بهشت هستم. محو زیبایی‌های باغ بودم که متوجه شدم کسی با صدای بلند صدا می‌زند: علوی!
گفتم: بله.
گفت: بیا شهیدت را بگیر!
خوب که نگاه کردم دیدم جوانی کفن‌پوش را نزد من آوردند. هنوز صورتش را ندیده بودم که از خواب پریدم. خیس عرق شده بودم و مات و مبهوت به اطراف نگاه می‌کردم. یک روز بیشتر طول نکشید که خوابم تعبیر شد.

مقاله ها مرتبط