۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

بسیجی بمانید

بسیجی بمانید

بسیجی بمانید

جزئیات

بيانات مقام معظم رهبری در جمع ۱۱۰ هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير در آستانه روز بسيج مستضعفين‌، ۴ آذر ۸۹/ به مناسبت روز تشکیل بسیج مستضعفین

5 آذر 1399
عزیزان من! بسیجى شدید، مبارک است؛ اما بسیجى بمانید. ایستادگى در راه، مهم است. بسیجى ماندن متوقف به این است که دایم خودمان را مراقبت کنیم، مواظبت کنیم و از راه بیرون نرویم. ملت ایران کار بزرگى انجام داده است. کار بزرگ این است که دنیایى را که یکجا و چهاراسبه به سمت جهنم حرکت می‌کرد و می‌تاخت، یک نهیب زده است، یک بخشى را جدا کرده است. امروز جمعیت‌هاى عظیمى از مردم دنیا متوجه حقیقت شده‌اند و ملت ایران به عنوان پیشتاز و پیشرو، راه را تغییر داده است و مسیر را عوض کرده است. مسیر جوامع انسانى باید به سمت خدا باشد، باید به سمت بهشت باشد، باید به سمت حقیقت باشد.

مقاله ها مرتبط