۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

ویدئو هاروایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت سوم راویان نور
0:02’:30”

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت سوم راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت دوم راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی به مناسبت شهادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت اول راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی») از دفاع مقدس